Teemat

MIKSI OLEN EHDOKKAANA?

Suomi merkitsee minulle kokonaisvaltaista hyvinvointia, vapautta, turvallisuutta ja mahdollisuuksia. Suomi on terveyden ja hyvinvoinnin mallimaa.

Haluan, että Oulussa on edellytykset kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja hyvälle, sekä turvatulle tulevaisuudelle. Haluan vahvistaa oululaisten hyvinvointia, sosiaali- ja terveyspalveluita, sekä työntekemisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.

Erityisesti haluan taistella lastensuojelun, sekä lasten, perheiden ja ikäihmisten puolesta, sekä lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä vastaan.

Lisäksi haluan kehittää terveyspalveluja helpommin ja nopeammin saavutettaviksi. Laadukkaaseen hoitoon on päästävä nopeasti ja viipymättä myös julkisessa terveydenhuollossa. Etenkin mielenterveyspalveluja on kehitettävä ja parannettava voimakkaasti.

Oulussa on myös oltava hyvät, kattavat, edulliset ja helposti saavutettavat liikuntamahdollisuudet kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Liikunnalla on positiivinen vaikutus ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen.

Tarvitsemme Oulun valtuustoon, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sosiaalisia, sisukkaita, kriittistä ajattelukykyä omaavia, yhteistyöhön ja kompromisseihin kykeneviä tiimipelaajia, joilla on kykyä kuunnella tavallisia ihmisiä ja oululaisten tarpeita ja toiveita.

Olen valmis kovaan työhön oululaisten lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten puolesta.