Teemat

Euroopan unioni merkitsee minulle kokonaisvaltaista hyvinvointia, vapautta, turvallisuutta ja mahdollisuuksia.

HYVINVOINTI

Suomi on terveyden ja hyvinvoinnin mallimaa. Haluan, että jatkossakin Suomessa on edellytykset kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja hyvälle, sekä turvatulle tulevaisuudelle. Haluan, kansainvälisen yhteistyön kautta, vahvistaa ja tasa-arvoistaa sekä suomalaisten, että eurooppalaisten hyvinvointia, sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutus-, sekä työntekemisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Haluan taistella lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä vastaan.

TALOUS

EU:lla on tärkeä rooli Suomen talouskasvun mahdollistajana. Suomen kansainvälistä kaupankäyntiä ja tavara- sekä palveluvientiä ulkomaille on lisättävä. Tällöin saamme elinvoimaa kotimaahamme, sekä tärkeitä lisätuloja rahoittamaan heikkenevästä huoltosuhteesta aiheutuvia kustannuksia.

Ruoka on hyvinvoinnin perusedellytyksiä ja suomalainen ruoantuotanto, viljelijät, pellot ja metsät tarvitsevat puolestapuhujia Brysselissä. EU-rahoituksella on iso merkitys ruoantuotannollemme ja koko laajalle maaseudullemme. Haluan tukea kotimaisen ruuan tuottoa sekä maa- ja metsätaloutta.

TURVALLISUUS

Pakolaisuuden tuomia haasteita on ratkottava EU-pöydissä. Meillä on eettinen vastuu auttaa hädässä olevia, erityisesti lapsia ja perheitä, mutta elintasopakolaisuuden on loputtava.

Haluan lisätä kansainvälistä yhteistyötä mm. ihmiskaupan, verkkorikollisuuden ja huumeiden ehkäisemiseksi. Tarvitsemme entistä enemmän turvallisuutta lisäävää kansainvälistä yhteistyötä. Eurooppa ja Suomi rakennetaan arkisella työllä, ei vihapuheella.

ILMASTO

Tarvitsemme globaaleja tavoitteita ja toimenpiteitä hillitsemään ilmastonmuutosta. Suomalaista tietotaitoa, osaamista ja teknologiaa on hyödynnettävä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Euroopan parlamenttiin, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, tarvitsemme kielitaitoisia, sosiaalisia, sisukkaita, kriittistä ajattelukykyä omaavia, yhteistyöhön ja kompromisseihin kykeneviä tiimipelaajia, joilla on kykyä kuunnella tavallisia ihmisiä ja suomalaisten tarpeita ja toiveita. Olen valmis kovaan työhön suomalaisten ja yhteisen Euroopan puolesta.